Departamentul Radioizotopi si Metrologia Radiatiilor (DRMR)

Clădirea în care funționează DRMR-CPR este o instalație unică în țară atât prin profilul de activitate, cât și prin complexitatea sa.

Activitatea de bază a departamentului este de Cercetare, Producție, Expertize și servicii pentruȘ produse radiofarmaceutice, radiochimice, compuși marcați și surse radioactive utilizate în: medicină, industrie, agricultură, biologie și alte domenii.

Șef Departament: Dr. Viorel Fugaru

  • email: vfugarunipne.ro
  • telefon: (021) 404 23 50
  • fax: (021) 457 49 45

Adjunct Șef Departament: Dr. Mihail Răzvan Ioan

  • email: razvan.ioannipne.ro
  • telefon: (021) 404 23 38
  • fax: (021) 404 61 89

 

Laboratoare acreditate

Laborator de Metrologia Radionuclizilor

IFIN-HH este atestat ca deținătorul Etalonului Național (EN) al unității de măsură Becquerel pentru mărimea fizică activitate (a unui radionuclid) ordinul nr. 103/08.04.2013 al Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), Anexa 1, și este desemnat de către BRML ca deținător al Etalonului Primar de Activitate (Becquerel), conform cu Lista Institutelor semnatare ale Acordului Comitetului Internațional de Măsuri și Greutăți - Aranjamentul de Recunoaștere Mutuală (CIP-MRA).

Reprezentantul său de specialitate este Laboratorul de Metrologia Radionuclizilor (LMR), care asigură Echivalența Etalonului Primar de Activitate, prin participare la Comparările Cheie și Comparările Suplimentare organizate de Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM) conform Anexei B la CIPM-MRA: Key Comparasion Data Base (KCDB).

Pentru mai multe informații vă invităm să vizitati paginile Laborator de Metrologia Radionuclizilor pentru Încercări (LMRI) și Laborator de Metrologia Radionuclizilor pentru Etalonări (LMRE).

 

Laborator de Testare și Certificare a Conformității Produselor Radiofarmaceutice, Radiochimice și a Surselor Radioactive (CPRLab)

Laboratorul de încercare și certificare a conformității produselor radiofarmaceutice, radiochimice și a surselor radioactive (CPRLAB) evaluează și certifică conformitatea produselor radiofarmaceutie, radiochimice și a surselor radioactive prin metode de încercare adecvate domeniului nuclear.

Obiectivul principal al activității CPRLAB, căruia i se acordă atenție permanentă, constă în executarea cu competență a încercărilor, testărilor astfel încât să îndeplinească cerințele standardului internațional SR EN ISO/CEI 17025: 2005 - Cerințe generale pentru compentența laboratoarelor de încercări/testări și etalonări, ale autorităților de reglementare sau ale organizatiilor care acordă recunoașterea în vederea asigurării cerințelor de calitate pentru produsele radioactive încercate/testate de laborator, să satisfacă nevoile clientului în conformitate cu cerințele acestora și metodele declarate.

Pentru mai multe informații vă invităm să vizitati pagina CPRLab.

 

Colectivul Metrologia Radiațiilor, Încercări și Dozimetrie (CMRID)

Laborator Etalonări Radiații Ionizante (LERI) și Laborator Încercări Radiații Ionizante (LIRI)

Principalul obiect de activitate constă în desfășurarea de cercetări privind elaborarea metodelor de etalonare a mijloacelor de măsurare din domeniul radiațiilor ionizante (dozimetrie și domenii conexe). Pe lângă această activitate, CMRID elaborează și metode de încercare pentru aparatura cu surse de radiații ionizante încorporate în conformitate cu normativele internaționale (CEI,ISO,etc).

CMRID își desfășoară activitatea în baza unui sistem de Management al Calității creat și implementt în conformitate cu cerințele SR EN ISO/CEI - 17 025:2005. Prin CMRID, IFIN-HH este institut asociat-desemnat la EURAMET (European Collaborattion in Measurement Standards). CMRID pentru activitatea de etalonare are recunoștere internațională conform documentelor de evaluare EURAMET.

Pentru mai multe informații vă invităm să vizitati paginile LERI și LIRI.

 

 

 

 

 

Romanian