Grupuri de cercetare




Direcții de cercetare

I. DEZVOLTAREA DE RADIOFARMACEUTICE DE ULTIMĂ GENERAȚIE, DESTINATE IMAGISTICII, DIAGNOSTICULUI PRECOCE SAU RADIOTERAPIEI ȚINTITE A CANCERULUI
 1. Identificarea de biovectori și procese de transport specifice, cu localizare tumorală preferențială, marcarea biovectorilor cu izotopi medicali (gama, beta sau pozitroni emițători) prin abordarea unor tehnici moderne de sinteză și marcare, caracterizarea biologică a radiofarmaceuticelor potențiale prin studii farmacologice in vitro și in vivo.
 2. Soluții inovative în designul radiofarmaceuticelor injectabile referitoare la formularea farmaceutica/ compoziționarea acestora și la tehnicile de obținere a radionuclizilor medicali. Documentatii tehnice, proceduri, transfer tehnologic.
 3. Dezvoltarea de nanoparticule pentru utilizări în domeniul medicinei în scop terapeutic, imagistic sau de ercetare prin țintire pasivă.
 4. Dezvoltarea de nanoparticule multifuncționale utilizate pentru terapie sau imagistică printr-o țintire activă a organului, țesutului sau celulei, din organismul bolnav.

II. METROLOGIA RADIONUCLIZILOR
 1. Dezvoltarea de metode de etalonare și echipamente:
  • Etaloane radioactive: Rn-222 și alte gaze nobile radioactive
  • Echipamente: Sistem de etalonare gaze, Scintilator Lichid TDCR cu Fotomultiplicatori channel (CPM), Sistem 4πLSC-Y, Sisteme de spectrometrie alfa, X, gama
 2. Obținerea și extinderea acreditării RENAR, reautorizări legale (CNCAN și BRML), pentru servicii de metrologie și etaloane radioactive
  • Participarea la comparările cheie, BIPM, EURAMET, AIEA, pentru asigurarea și recunoașterea etaloanelor românești de activitate, radionuclizi cu impact biologic și medicalȘ H-3, S-35, Tc-99m, Rn-222, etc.
  • Participarea la programele AIEA, EURAMET: Programul: Decay data evaluation, pentru radionuclizi: Actinide, Radionuclizi de uz medical: Lu-177, Cu-64, etc.

III. COMPUȘI MARCAȚI
 1. Dezvoltarea unei baze de cercetare în domeniul surselor cu tritiu și aplicațiilor acestora, în concordanță cu reglementările interne și europene;
 2. Dezvoltarea metodelor moderne de sinteză a compușilor marcați cu radioizotopi, cu focalizare pe radioizotopii adecvați (3H, 14C, 125,123I) aplicațiilor în domeniul științelor vieții;
 3. Caracterizarea structurală a compușilor marcați sintetizați prin tehnici moderne (Spectrometrie: UV VIS, FT IR, RES, RMN (compuși intermediari și deuterați), Radio TLC, etc.)
 4. Dezvoltarea tehnologiilor de tratare în vederea depozitării finale a deșeurilor cu tritiu precum și cele de caracterizarea deșeurilor inițiale și a produșilor finali.