• Cercetare-dezvoltare în domeniul managementului tritiului (dozimetrie, producere şi caracterizare surse, procesarea deşeurilor radioactive, etc):
    • Cercetare dezvoltare in domeniul managementului deseurilor cu tritiu. Parteneri potentiali: Institutele de cercetare din Uniunea Europeana implicate in programul EURATOM FUZIUNE-ITER (CEA Franta, KIT Germania, VVT Finlanda, etc), ICSI Rm Valcea, RATEN CITON si ICN, INFLPR, CNE Cernavoda, Canbera Packard Romania, ARCELORMITTAL Galati, etc.
    • Cercetare dezvoltare in domeniul identificarii de noi sisteme de detectie tritiu si obtinere surse etalon. Parteneri potentiali: Institutele de cercetare din Uniunea Europeana implicate in programul EURATOM FUZIUNE-ITER (CEA Franta, KIT Germania, etc), ICSI Rm Valcea, CNE Cernavoda, Canbera Packard Romania, etc.
    • Cercetare dezvoltare in domeniul radioecologiei. Radionuclid tinta: Tritiu. Parteneri: IFIN HH DFVM (simularea la nivel de laborator a circuitului tritiului in ecosistemele terestre si acvatice) si DFNA&DAT (reconstituirea mediilor anuale istorice ale expunerii la tritiu utilizand metoda AMS)
  • Studii privind efectul radiatiilor ionizante asupra materialelor, echipamentelor si sistemelor biologice (in parteneriat cu colective din cadrul IFIN HH ELI-NP si DFVM, INCAS, INCD V Babes, UPB, etc)
  • Caracterizarea deseurilor rezultate in etapa de decomisionare a reactorului VVR-S Magurele (Dr. V Fugaru, Dr. C Postolache)
  • Criminalistica nucleara (Dr. V Fugaru sub coordonarea DFN) si caracterizare materiale nucleare.